Sistem Mühendisliği

Son yıllarda, yeni proje ihalelerinde yerine getirilmesi istenen Sistem Mühendisliği Hizmetlerine (SMH) ilişkin net tanımlar yer bulmaktadır. SMH faaliyetleri, Avrupa normlarına (EN 50126, 50128, 50129, 50081, 50121, 61000
vb.) ve metro sistemi gereklerine uygun olan elverişli metodolojiler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.
HI-SIM aşağıda belirtilen SMH aktiviteleri için yurtiçi ve yurtdışı uzman işbirlikleri ile hizmet verme kapasitesine sahiptir.

  1. Gereksinimlerin izlenebilirliği ve yönetimi,
  2. V&V (Verification&Validation=Doğrulama ve Geçerleme) yönetimi – sistem testleri & işletmeye alma,
  3. RAM (Reliability, Availability, Maintainability = Güvenilirlik, Elverişlilik, Korunabilirlik) yönetimi,
  4. Güvenlik (Safety) yönetimi,
  5. İşletmesel gereksinimlerin yönetimi,
  6. EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility / Electromagnetic Interference = Elektromanyetik Uyumluluk / Elektromanyetik Girişim) yönetimi.
  7. Sistem arayüz yönetimi,
  8. Sistem seviyesinde test ve devreye alma hizmetleri.