Sinyalizasyon

HI-SIM ekibi arasında Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Projesi’nde yürütücülük yapmış ve sinyalizasyonun kalbini oluşturan anklaşman gibi sistemlerin geliştirilmesinde bizzat rol almış kişiler yer almaktadır. Bu bağlamda
sinyalizasyon sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, incelenmesi ve bu konularda danışmanlık verilmesi konularında hizmetler verebilmekteyiz.