SCADA ve Otomasyon

HI-SIM SCADA ve Otomasyon konularında uzman bir ekibi bünyesinde barındırmakta olup İTÜ Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden de destek alarak bu konularda sistem tasarımı ve/veya danışmanlık
hizmetleri verebilmektedir.