Raylı Sistem Araç Alımı

Trenin ağırlığı ile gücü arasında bir ilişki mevcuttur.

  • Aracın kullanılması planlanan hatta enerji tüketimi ne
    olacaktır?
  • Çoklu tren işletme koşullarında regenere edilen enerjinin ne kadarı kullanılacak ne kadarı
    dirençlerde yakılacaktır?
  • Araç istenen işletme kriterlerini sağlayabilecek midir?
  • Trene motorlu veya treyler bir araç daha eklenirse ne olur?
  • DMU’da motorlardan bir veya bir kaçının kapatılmasının etkisi ne olur?
  • Ranfor lokomotifi ile yük treni kaç tona kadar işletilebilir?

Yukarıda verilenler ve benzeri soruların cevabı SimuX’un kullandığı araç kütüphanesi ve yeni
araçların tanıtılmasında sağladığı esneklik ile kolaylıkla bulunabilmektedir.