Otogar-Kirazlı Metro Hattı Cer Gücü Simülasyonu

2008 E+M

Bu proje kapsamında Aksaray – Havalimanı arasında bulunan hafif raylı sistemin Otogar – Kirazlı 1 arasında uzatılmasına yönelik simülasyonlar yapılmıştır.