Optimize Edilmiş Cer Gücü Sistem Tasarımı

Yeni sistem ve uzatma hatlarında en maliyet etkin cer gücü sistem tasarımının sağlanması için SimuX ile normal,
arızalı trafo merkezi ve acil durum işletme koşullarına ait detay analizler gerçekleştirebilmektedir. Çıktılar
projenin hedeflerine göre değişmekle birlikte trafo merkezlerinden ve fiderlerden çekilen güç ve akım
değerlerinin anlık ve farklı süreler için RMS değerlerini de içermektedir.

Cer gücü sistem tasarım sürecini destekleyen diğer bir kaç çıktı:

  • Tren gerilim seviyeleri
  • Ray gerilimi ve kaçak akım miktarları
  • Hat boyunca akım yoğunluğu değişim grafiği

Her trafo merkezinin anlık ve RMS yüklenme değerleri ve bunların etiket değerlerine göre
%’leri tablo halinde verilmektedir.

Bir metro hattında hatboyunca karşılaşılan minimum tren gerilimi grafiği

Bir metro hattında hatboyunca karşılaşılan maksimum ray gerilimi grafiği

Uzun süredir hizmet vermekte olan cer gücü sistemi yenileme/iyileştirme gerektirebilir, ama en maliyet etkin
yatırım planı ne olacaktır? SimuX modelleme yetenekleri ile yeni araç alımında veya tren sıklığının arttırılması
gibi durumlarda mevcut trafoları ve enerji dağıtım ve iletim sisteminin yeterliliği test edilebilir ve gerekli
çözümler saptanabilir.

OG sistemden cer gücü sisteminin çektiği güç ve bunun RMS değerine ilişkin grafikler

SimuX cer gücü sistemini güçlendirmeye yönelik trafo merkezi ilavesi, fider kablo ilavesi, trafo merkezinin
çıkış gerilim seviyesinin değiştirilmesi, geri dönüş akım sisteminin değiştirilmesi gibi ilave önlemlerin
etkisini hızlı bir şekilde analiz edebilmektedir.

Bir metro hattında 19 saatlik günlük işletme esnasında OG şebekeden çekilen cer gücünün RMS
değerlerine ait eğri.

Bir cer gücü sistemindeki kesicilerin koruma rölelerinin parametrelerinin doğru girilmesi güvenlikli bir işletme
için son derece önemlidir.

SimuX DC taraftaki kısa devre durumlarınının kararlı hal durumunu analiz edebilme yeteneği ile yakın ve uzak
kısa devre akımlarını hesaplayabilir.