Acil Durum ve Arıza Senaryolarında Performans Değerlendirmesi

Raylı sistem bileşenlerinin detaylı modelleri ve hızlı algoritması ile SimuX her durum altında trenin verilen bir
güzergah üzerinde hangi performans ile çalışabileceğini, planlanan yolculuk süresi içinde seyahatini
tamamlayabileceğini saptayabilir.

Çok dik çıkışın bulunduğu bölgedeki trafo merkezinin arızalanması durumunda
trenlerin hız grafikleri